Contact Us Today!

kontakt@klubmaniowy.com

Zarząd Klubu Maniowy

Kapelan:  

Ojc.Wacław Lech     

     Dyrektor:  

Kazimierz Piwowarski

Vice Dyrektor:

Henryk Janik

     Prezes:   

Maria Sieczka

Vice Prezes:   

Robert Maj /  Grzegorz Plewa 

Sekretarz Protokołowy:

Barbara Gębała

(773) 545-6573

Skarbnik:  

Maria Niemiec

Opiekunowie Kasy: 

Stanisława Plewa /

Krystyna Lazar

(773) 581-8200

 Chorąży: 

Andrzej Jarząbek

(708) 563-1076 /

Stanislaw Szczurek

Sponsor:   

 HARRIET (JADWIGA) MAJ

Broker

CLASSIC REALTY GROUP 

 
1-708-870-1802
 

www.majhomes.com