(Część Konstytucji Klubu Parafii Maniowy)

 

PRACA ROZUMNA I WYTRWAŁA, która nie myśli

o zbieraniu owoców w tydzień po zasiewie,

przebija góry, nad przepaściami przerzuca mosty.

Bolesław Prus

KONSTYTUCJA

Klubu Parafii Maniowy

W CHICAGO, ILLINOIS

 

ARTYKUŁ 1

Nazwa Klubu

     Par. 1. Niniejsza organizacja założona została dnia 28 czerwca 1936 r. pod nazwą Klubu Parafii Maniowy inkorporowany na prawach stanu Illinois.

ARTYKUŁ 2

Cele Klubu

    Par. 1. Zgromadzić rodaków i rodaczki do jednego grona.

    Par. 2. Współpracować dla dobra Klubu.

    Par. 3. Utrzymanie solidarności pomiędzy sobą.

    Par. 4. Podtrzymanie ducha polskości.

    Par. 5. Wspierć rodaków o ile są członkami Klubu w razie choroby.

    Par. 6. Pielęgnowanie pięknej mowy polskiej.

    Par. 7. Lojalność dla Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. jako przybranej Ojczyzny.

    Par. 8. Miłość i przywiązanie dla POLSKI jako naszej i naszych przodków ojczyzny.

    Par. 9. Niesienie pomocy rodakom ze specjalnym uwzględnieniem wsi Maniowy i tejże parafii, oraz na potrzeby ogólnonarodowe o ile zajdzie tego potrzeba.

    Klub Parafii Maniowy jest organizacją społeczną.

ARTYKUŁ 3

Obowiązki Członków

    Par. 1. Każdy członek Klubu ma obowiązek przestrzegać zasad i celów Klubu, a nałożone na niego zadania wykonzwać solidnie i uczciwie, aby nie przynieść niesławy lub szkody.

    Par. 2. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są gromadzić się na każde posiedzenie.

    Par. 3. Każdy członek musi opłacać regularnie składki członkowskie oraz wszelkie inne należności jakie Konstytucja i uchwały  Klubu na niego nakładają.

    Par. 4. Członkowie są obowiązani pomagać i odwiedzać chorych, oraz w podeszłym wieku członków Klubu.

    Par. 5. Brać udział w pogrzebie zmarłego członka(kini) winni wszyscy niepracujący i inni w miare możliwości.

    Par. 6. Wszelkie obrady prowadzone na posiedzeniach Klubu muszą być zachowane przez członków(kinie) w sekrecie.